Webbutveckling

Våra lösningar är tillgängliga, effektiva, och strukturerade för att anpassa sig till framtida ändringar. Vi gillar ordning och reda, och föredrar enkla lösningar.

WordPress-webbsidor

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att bygga WordPress-webbsidor och har lanserat hundratals projekt med WordPress som CMS. Vi kan det utan- och innantill, och hur man bör använda det på ett bra sätt. För oss är det viktigt att det ska vara enkelt att redigera i administrationsgränssnittet, och det åstadkommer vi genom att använda Wordpress inbyggda funktioner på det sättet som var tänkt, och genom att följa Wordpress konventioner när vi skapar specialgjorda lösningar.

Skräddarsydda webbapplikationer

Vi skapar skräddarsydda webbappar, mest för den faktiska webben, men även webbaserade plattformar så som Electron, Samsung Smart TV (Tizen) och Chrome OS. Vi intregrerar tredjepartstjänster så som Facebook, Instagram och Twitter genom deras API:er, och bygger skräddarsydda Progressiva Webbapplikationer med offline support.

Frontendutveckling

Till de flesta av våra kunder levererar vi fullständiga lösningar, i andra fall tar vi rollen som frontend-specialister i större team. Bra frontendutveckling handlar inte bara om att noggrant implementera en färdig design, utan ofta behöver vi ta en mängd designbeslut som uppstår längs vägen. Med en bakgrund inom grafisk design kan du förlita dig på vår kompetens att ta rätt beslut.